عیسی ,هرکه ,کنیم ,مسیح ,نباشد ,بخاطر ,عیسی مسیح، ,داشته باشیم ,عیسی مسیح ,برای بعضیبرای بعضی از افراد انجیل عیسی مسیح یک گمراهی، تحریف شده و غیر اسلامی است و برای بعضی دیگر یک دین و مذهب جدید است که به ما مجوزی می دهد تا از امیال انسانی مان پیروی کنیم. 

انجیل پر جلال عیسی مسیح، ما را از زنجیرهایی که ما را می بندند رها می سازد. گناهانی که ما را برای مجازات در دوزخ زنجیر می کنند و طبیعت گناهکار قلبهایمان، که ما را اسیر می کند تا دوباره و دوباره مرتکب گناه شویم. عیسی گفت: "اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود." برای آمرزش گناهانمان باید اعتراف کنیم که "عیسی خداوند است" و در دلهایمان ایمان داشته باشیم که خدا او را از مردگان برخیزانید. اعتراف حقیقی و ایمان، منجر به یک تغییر و تحول می شود. منظور عیسی از تولد یافتن از آب و روح این است. این ایمان، خواهشها، برنامه ها و کل زندگیمان را تغییر می دهد. مسیحی شدن دعوتی است برای مردن و سپس براستی زیستن. 

عیسی مسیح گفت: "زیرا که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادرشوهرش جدا سازم. و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. و هرکه پدر یا مادرخود را بیش از من دوست دارد، لایق من نباشد و هرکه پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. و هرکه صلیب خود را برنداشته، از عقب من نیاید، لایق من نباشد. و هرکه جان خود را دریابد، آن را هلاک سازد و هرکه جان خود را بخاطر من هلاک کرد، آن را خواهد دریافت." (متی39-35:10) 


برای مسیحی شدن باید برای مرگ آماده باشیم. اگر بخاطر عیسی مسیح، جانمان را از دست بدهیم، می توانیم حیات ابدی داشته باشیم. جدای از اینکه تظاهر به مسیحی بودن کنیم. بهتر است از مسیح دور بمانیم، تا اینکه نزد او بیاییم و تظاهر کنیم که برای او زندگی می کنیم. اگر حاضر نباشید تا زندگی خود را بخاطر او از دست دهید، آماده نیستید تا شاگرد او شوید و او را پیروی کنید . 

در نام خداوند، عیسی مسیح، پر از برکت باشید. 
 

منبع اصلی مطلب : مسیحیت
برچسب ها : عیسی ,هرکه ,کنیم ,مسیح ,نباشد ,بخاطر ,عیسی مسیح، ,داشته باشیم ,عیسی مسیح ,برای بعضی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : " ایمان به عیسی مسیح "