مخورید ,گویم ,حضرت عیسی ,دروغ مخوریددرست به شما می گویم که موسی به شما فرموده به خداوند سوگند دروغ مخورید و من می گویم به خدا سوگند راست یا دروغ مخورید ولی بگویید : نه ، آری

 

ای بنی اسرائیل بر شما باد که از تره بیابان و نان جو استفاده کنید و از نان گندم پرهیز کنید چرا که ترس از آن دارم که نتوانید شکر آن را بر جای آورید.

به حق به شما می گویم که هر کلمه بدی می گویید در روز قیامت به شما جواب داده می شود.

دقت کنید حضرت عیسی می فرماید نان گندم مخورید چرا که میترسم نتوانید شکر آن را به جای آورید ، حال ما انسان ها چه نعمت هایی را در اختیار داریم ؟ چقدر نان را بی ارزش می پنداریم

بعد توقع داریم همه کارهای ما بی نقص انجام شود

شکرگذاری که نمی کنیم هیچ ، کفر و عصیان نیز می ورزیم

خدا چشم های همه ما را بر روی حقایق باز کند ، یادم به سخن استاد اخلاق مرحوم کافی افتاد :

خدا پرده پوشانده در میان چشم ها ، از بس دل به ظواهر دنیا دوخته اید حقایق را نمی بینید

دنیا آن چیزی نیست ک شما میپندارید.

 

منبع اصلی مطلب : مسیحیت
برچسب ها : مخورید ,گویم ,حضرت عیسی ,دروغ مخورید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : پند های حضرت عیسی در انجیل